Nieuws

Er zijn geen lessen tijdens de kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari. Prettige feestdagen!

Onder de noemer Gershwin`s Garden presenteren Stichting SMK, KTM Arcus College en de Oefenbunker op vrijdag 19 april met trots de eerste stap van een unieke samenwerking.

Lees meer...

Ter afsluiting van het eerste van een drietal samenwerkingsprojecten tussen Stichting SMK en de Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen, vindt er op 17 maart in Melick een gratis toegankelijk concert plaats door het slagwerkensemble van Stichting SMK in samenwerking met de LBT.

Lees meer...

Tijdens de kerstvakantie (24 december t/m 6 januari) zijn er geen lessen.

Namens het hele team van stichting SMK: Fijne feestdagen en een muzikaal 2019!

 

 De SMK is met ingang van 1 juli 2018 door bureau Hobéon gecertificeerd binnen het ‘Kwaliteitskader Cultuureducatie & Amateurkunst’. Dit is een landelijk erkend keurmerk, welk is afgegeven op basis van een uitgevoerde kwaliteitsanalyse en een audit.

Onder andere werd gesproken met (ouders van) leerlingen en de vertegenwoordigers van scholen en muziekverenigingen waar de SMK mee samenwerkt.

Lees meer...