veilig naar de les

 Maatregelen in verband met Corona

Vanaf juni zijn onze gebouwen weer open. Dit betekent dat we op dinsdag 2 juni zijn gestart met één op één (individuele) lessen op alle locaties. De danslessen vinden vanaf 1 juli ook weer plaats in de gebouwen. Leerlingen/cursisten van de diverse ensembles, groeps- en klassikale muzieklessen ontvangen persoonlijk bericht over de mogelijke herstart, omdat dit per situatie verschillend kan zijn.

Uiteraard zijn er diverse maatregelen waar iedereen zich aan moet houden, om veilig de lessen te kunnen volgen. Over deze maatregelen hebben alle leerlingen/cursisten per mail een instructie ontvangen. Deze instructie is tevens hieronder te lezen.

Naast onderstaande instructie wordt nadrukkelijk verwezen naar het uitgebreide protocol van onze branchevereniging Cultuurconnectie. 

 

1. Algemene regels

 • Ouders leveren kinderen af bij de ingang van het gebouw en gaan niet mee naar binnen.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
 • Ook als je verkouden bent en dit niet belemmerend is voor de les, blijf je toch thuis. Je kunt dan, in overleg met je docent, je les online volgen.
 • Kom op de afgesproken lestijd (dus niet te vroeg) naar het gebouw zodat je niet hoeft te wachten alvorens de les begint.
 • Bij binnenkomst in het gebouw was je je handen met de daar aanwezig handgel.
 • Volg de instructies van personeelsleden op en hou je aan de regels zoals aangegeven bij de ingang en in het gebouw en/of lokaal.
 • Cursisten hangen eigen jas aan achterkant van stoel of op de in het leslokaal aanwezig kapstok en maken geen gebruik van een centrale kapstok in het gebouw.
 • De cursist/leerling gaat voorafgaand aan de les thuis naar het toilet. Toiletten kunnen niet gebruikt worden door cursisten/leerlingen.
 • Leerlingen die een blaasintrument bespelen dienen een handdoek van thuis mee te nemen om condens op te vangen.

 

2. Aanwezig in leslokalen

 • Desinfecterende spray en doekjes voor het schoonmaken van pupiters, instrumenten en tafels
 • Handgel
 • Plastic handschoenen
 • Plexiglas schermen

 

We vertrouwen erop hiermee voldoende richtlijnen te hebben gegeven en maatregelen te hebben getroffen voor een veilige herstart van de lessen voor zowel leerling als docent.