HaFaBra

Speciaal voor leerlingen die lid zijn van een harmonie, fanfare of brassband biedt de SMK de landelijk erkende HaFaBra-opleiding aan. Deze opleiding is bedoeld voor houtblazers, koperblazers en slagwerkers.
Leerlingen die dit profiel volgen worden opgeleid tot volwaardig functionerende verenigingsmuzikanten.
De SMK volgt hierbij het landelijke raamleerplan opgesteld door het NIB (tegenwoordig Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).

hafabraDUUR OPLEIDING

De hafabra-opleiding is verdeeld over vier niveaus: A t/m D.
Elk niveau wordt na twee jaar afgesloten met een examen dat is gesplitst in een praktijk- en theoriegedeelte.
De examencommissie kan worden aangevuld met een gecommitteerde. Deze wordt afgevaardigd door Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

LESINHOUD

Elk van de vier niveaus bestaat uit twee lesonderdelen:

A.    Praktijkles
Wekelijks ontvangt de leerling, individueel of in een groep, les op zijn/haar instrument. 

Het lesprogramma omvat:

  1. Voorbereiding op het examen.
  2. Aandacht voor het repertoire van de vereniging.
  3. Presentatiemomenten in de vorm van leerling-concerten.

B.    Hafabra-workshop
In het tweede leerjaar van elk niveau (het jaar dat examen afgelegd dient te worden) is er een klassikale workshop van 12 lessen. Hier worden de leerlingen voorbereid op het theorie-examen dat voorafgaande aan het praktijkexamen moet worden afgelegd.

Dit lesprogramma omvat:

  1. Algemene muziekleer
  2. Gehoorscholing
  3. Melodische- en ritmische scholing, zowel schriftelijk als praktisch.
  4. Auditieve scholing
  5. Prima-Vista (het leren van blad spelen)
  6. Improvisatie

INFORMATIE

Voor meer informatie en vragen betreffende de HaFaBra-opleiding, kunt u contact opnemen met de HaFa-coördinator Harry Schaeps, e-mail:  / Telefoon: 045 - 711 62 86

Wil je inschrijven op een van de instrumenten van de HaFa-afdeling? 

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN!

Tariefberekening

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt €399,00* per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt €723,58* per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt €1137,50 per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt €1376,38 per jaar.

Het tarief voor de cursus peutermuziek bedraagt €266,00 per jaar.

Het tarief voor de cursus kleutermuziek bedraagt €203,00 per jaar.

Het tarief voor de cursus Ensembles & Popkoor (voor leerlingen) bedraagt €110,00* per jaar.

Het tarief voor de cursus Ensembles & Popkoor (voor niet-leerlingen) bedraagt €220,00* per jaar.

Het tarief voor de cursus Ensembles & Popkoor (voor leerlingen) bedraagt €133,10 per jaar.

Het tarief voor de cursus Ensembles & Popkoor (voor niet-leerlingen) bedraagt €266,20 per jaar.

Het tarief voor de Luistercursus bedraagt €215,38 per jaar.

Het tarief voor de Luistercursus bedraagt €178,00 per jaar.

Het tarief voor Kinderballet (60 minuten per week) bedraagt €271,00 per jaar.

Het tarief voor de cursus Klassiek ballet (60 minuten per week) bedraagt €271,00 per jaar.

Het tarief voor de cursus Klassiek ballet (60 minuten per week) bedraagt €327,91 per jaar.

Het tarief voor Bodytraining (60 minuten per week) bedraagt €327,91 per jaar.

Het tarief voor Pilates (60 minuten per week) bedraagt €327,91 per jaar.

Het tarief voor Keepfit 50+ (60 minuten per week) bedraagt €327,91 per jaar.

Het tarief voor Spitzentechniek (30 minuten per week) bedraagt €135,50 per jaar.

Het tarief voor de cursus Spitzentechniek (30 minuten per week) bedraagt €163,96 per jaar.

Het tarief voor de cursus Muzikids bedraagt € 203,00 per jaar.