Missie & visie

De missie van stichting SMK luidt: Het bieden van een aantrekkelijk* en breed aanbod in de kunsteducatie, zowel in de vorm van onderwijs als door middel van ondersteunende activiteiten. In verkorte vorm: met plezier muziek en dans leren en de beste muziekschool zijn!
(*) met aantrekkelijk wordt bedoeld: lessen die aantrekkelijk zijn om te volgen en een aantrekkelijke organisatie zijn waar men bij wil horen.

De Stichting SMK stelt zich ten doel een zo breed mogelijk aanbod in de sectoren muziek en dans te bieden en te stimuleren, zowel in de vorm van onderwijs als door middel van ondersteunende activiteiten, binnen de haar ter beschikking gestelde financiële middelen, afgestemd op de wensen van cursisten en overige belangstellenden.

Kunst (ver)bindt mensen en kunst raakt aan de identiteit van mensen. Kunst vormt een onlosmakelijk geheel met de gemeenschap en legt verbanden tussen verleden, heden en toekomst. Kunst is niet statisch maar constant in beweging.

De Stichting SMK werkt zowel voor het individu als voor grote groepen en onderscheidt haar programma’s in kennismaking en verdieping. In haar methodiek wil de Stichting SMK eigentijds en flexibel zijn zonder verlies van eigen identiteit. De Stichting SMK heeft oog voor wat er leeft in de gemeenschap en de diversiteit aan publieksgroepen en tracht (actuele) ontwikkelingen te beantwoorden vanuit eenzelfde motto:


“Muziek en dans raakt jou. Muziek en dans bindt ons”.