Financiële ondersteuning

Voor wie

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek maken, toneel willen spelen, maar waar thuis onvoldoende financiële middelen zijn voor lessen of instrumenten. Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een financieel steuntje in de rug. Ook in de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf is het Jeugdcultuurfonds vertegenwoordigd. 

Het lesgeld voor instrumentaal of vocaal onderwijs bedraagt € 389,- in schooljaar 2018-2019.

De kosten voor het huren van een instrument (inclusief lesmateriaal) bedragen € 150,- per jaar.

Als uitsluitend lesmateriaal nodig is en geen huurinstrument (bijvoorbeeld bij zang- en danslessen) bedragen de kosten € 50,- per jaar. 

Aanvragen

Ouders kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen. Een aanvraag wordt altijd gedaan via een intermediair. De intermediair voor de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf is stichting Leergeld Parkstad. Ook is het mogelijk een aanvraag in te dienen via een andere intermediair (zie website Jeugdcultuurfonds).

Na goedkeuring wordt het cursusgeld direct aan de culturele instelling betaald.

Kinderen woonachtig in de gemeente Brunssum

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar, woonachtig in de gemeente Brunssum, kunnen aanspraak maken op ondersteuning vanuit het project 'Kinderen doen mee', dat namens de gemeente Brunssum wordt uitgevoerd door Stichting Leergeld Parkstad. Een kind kan maximaal vier jaar lang gratis muziek- of dansles volgen. Tevens wordt een instrument gratis ter beschikking gesteld aan instrumentale leerlingen die geen eigen instrument hebben. Dit wordt besproken tijdens de eerste les.

Zodra de 4 jaar zijn verstreken, kan de leerling gebruik maken van de regeling van het Jeugdcultuurfonds.

 

Neem bij vragen contact op met de administratie: telefoon: 045-711 62 86 of email: