Inschrijven

Gegevens cursus

Voor een indicatie van de cursusprijs vult u onderstaande gegevens in. Na het invullen komt de prijs vanzelf naar voren. Ook kunt u kijken op de lesgeldtarieven pagina en daar een berekening laten uitvoeren.

Maak een selectie!
Maak een selectie!
Maak een selectie!
Maak een selectie!
Maak een selectie!

Let op!

Bij de keuze voor een kennismakingsles zal een docent binnen enkele dagen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Als het een groepsles of klassikale les betreft, ontvangt u na deze aanvraag een email met de tijden en locaties waar u terecht kunt voor een kennismakingsles.

Let op!

Bij de keuze "Ik wil meteen inschrijven voor de cursus" wordt eerst bekeken of er nog ruimte bij een vak of docent is. Afhankelijk van het moment in het schooljaar kan het ook zijn dat u pas bij aanvang van het nieuwe schooljaar kunt starten.

Wilt u liever pas starten bij aanvang van het nieuwe schooljaar, vermeld dat dan bij de opmerkingen.

Let op!

Oriëntatiekaarten worden slechts eenmaal per cursist verstrekt. Twee oriëntatiekaarten aanvragen is niet mogelijk. Oriëntatiekaarten voor verschillende instrumenten is niet mogelijk.

Oriëntatiekaarten zijn enkel van toepassing bij gesubsidieerde instrumentale/vocale lessen.

Oriëntatiekaarten zijn uitsluitend voor inwoners van Brunssum, Kerkrade en Landgraaf beschikbaar.

Let op!

Oriëntatiekaarten worden slechts eenmaal per cursist verstrekt. Twee oriëntatiekaarten aanvragen is niet mogelijk. Oriëntatiekaarten voor verschillende instrumenten is niet mogelijk.

Oriëntatiekaarten zijn enkel van toepassing bij gesubsidieerde instrumentale/vocale lessen.

Oriëntatiekaarten zijn uitsluitend voor inwoners van Brunssum, Kerkrade en Landgraaf beschikbaar.

Oriëntatiekaarten zijn niet beschikbaar. Dit komt of doordat u niet in een subsidiegemeente woont, of dat de cursus niet onder het subsidiebeleid valt. Bekijk de lesgeldtarieven voor meer informatie.

Oriëntatiekaarten zijn niet beschikbaar. Dit komt of doordat u niet in een subsidiegemeente woont, of dat de cursus niet onder het subsidiebeleid valt. Bekijk de lesgeldtarieven voor meer informatie.

Maak een selectie!

Let op!

De luistercursus wordt enkel gegeven op de locatie in Kerkrade: Verdipassage 2

Tariefberekening

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 395,00* per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 716,32* per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 1137,50 per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 1376,38 per jaar.

Het tarief voor de cursus peutermuziek bedraagt €263,00 per jaar.

Het tarief voor de cursus kleutermuziek bedraagt € 201,00 per jaar.

Het tarief voor de cursus Popkoor bedraagt € 218,00* per jaar.

Het tarief voor de cursus het Popkoor bedraagt € 263,78 per jaar.

Het tarief voor de Luistercursus bedraagt € 212,96 per jaar.

Het tarief voor de Luistercursus bedraagt € 176,00 per jaar.

Het tarief voor Kinderballet (60 minuten per week) bedraagt € 268,00 per jaar.

Het tarief voor de cursus Klassiek ballet (60 minuten per week) bedraagt € 268,00 per jaar.

Het tarief voor de cursus Klassiek ballet (60 minuten per week) bedraagt € 324,28 per jaar.

Het tarief voor Bodytraining / Keepfit 50+ (60 minuten per week) bedraagt € 324,38 per jaar.

Het tarief voor Pilates (60 minuten per week) bedraagt € 324,28 per jaar.

Het tarief voor Spitzentechniek (30 minuten per week) bedraagt € 134,00 per jaar.

Het tarief voor de cursus Spitzentechniek (30 minuten per week) bedraagt € 162,14 per jaar.

Het tarief voor een oriëntatiekaart voor 5 lessen bedraagt € 50,00.

Het tarief voor een oriëntatiekaart voor 5 lessen bedraagt € 89,30.

Het tarief voor een oriëntatiekaart voor 10 lessen bedraagt € 100,00.

Het tarief voor een oriëntatiekaart voor 10 lessen bedraagt € 178,60.

De betaling van de oriëntatiekaart gebeurt via automatische incasso.

De vermelde prijzen zijn richtprijzen. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de datum van aanvang van de lessen en naar rato van het aantal lesweken dat u recht op les heeft.

Aan deze prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u een exactere prijsopgave? Neem dan contact op met onze administratie: of bel tijdens kantooruren naar: 045 - 711 62 86.

*Let op: Gesubsidieerde tarieven gelden slechts voor een vak en voor maximaal negen jaar. Leerlingen die meerdere instrumentale (en zang) vakken volgen krijgen slechts voor een vak subsidie.

Gegevens cursist

Voor- en achternaam
Maak een selectie!
Roepnaam
Ongeldige invoer
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Ongeldige invoer
E-mailadres

Gegevens betalingsplichtige

Voor- en achternaam
Maak een selectie!
Roepnaam
Ongeldige invoer
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Ongeldige invoer
E-mailadres

Bank- / betalingsgegevens

Vul uw IBAN nummer in zonder streepjes of spaties
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Let op!

10 termijnen geldt bij start op 1 september, bij latere ingangsdatum kan het aantal termijnen lager zijn.

Indienen van dit formulier geldt tevens als doorlopende incasso machtiging.

Regeling automatische incasso

U heeft terugboekingsrecht. Als u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, kunt u binnen een termijn van 8 weken contact opnemen met uw bank om het betreffende bedrag terug te laten boeken.

U dient akkoord te gaan om verder te kunnen gaan.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer