Informatie

Vanaf 26 juni zijn de coronamaatregelen gewijzigd. Voor de SMK betekent dit dat we ouders en publiek weer welkom heten in onze gebouwen.

 

Basisregels voor iedereen

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 • Schud geen handen. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

 

1,5 meter afstand

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden.
 • Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

 

Specifieke regels SMK

 • Ouders zijn weer welkom in het gebouw en houden de 1,5 meter afstand in acht.
 • Ouders mogen wachten in de daarvoor bestemde wachtruimte met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Kapstokken mogen weer gebruikt worden.
 • Toiletten in onze leslocaties kunnen weer gebruikt worden door cursisten/leerlingen.
 • Kleedruimte (voor dansleerlingen) mag weer gebruikt worden.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Hou je aan de aangegeven looproute.

  

 

 

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek maken of die toneel willen spelen kunnen bij gebrek aan voldoende financiële middelen gebruik maken van de regeling van Jeugdfonds Cultuur.

Lees meer >>