Lesgeldtarieven

Bekijk het volledig overzicht als PDF of doe een online tariefberekening
  • Op deze pagina zijn de lesgeldtarieven te downloaden (pdf). In verband met subsidieafspraken met de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf gelden voor inwoners van deze drie gemeenten gereduceerde tarieven.
  • De opgegeven tarieven gelden voor een volledig schooljaar. Inschrijvingen gelden vanaf het moment van inschrijven tot het einde van het schooljaar. Bij start van een cursus later dan 1 september wordt het lesgeldtarief naar rato van het aantal resterende lesweken berekend.
  • Aan de opgegeven tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij vragen over de tarieven tijdens kantooruren contact op met de administratie van onze school.
  • Op het aanbod van Stichting SMK zijn de Algemene Bepalingen van toepassing.
  • Voor de gesubsidieerde lessen is plaatsing mogelijk voor zover er ruimte is binnen de subsidiebepalingen van de woongemeente. Plaatsing op een wachtlijst kan noodzakelijk zijn.
  • Instrumentale en vocale lessen worden voor maximaal 9 jaar gesubsidieerd. De gemeentelijke subsidies zijn reeds in mindering gebracht van het lesgeldtarief.

Lesgeldtarieven voor het schooljaar 2018-2019

Tariefberekening

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 389,-* per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 705,00* per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 1137,50 per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 1376,38 per jaar.

Het tarief voor de cursus peutermuziek bedraagt €259,- per jaar.

Het tarief voor de cursus kleutermuziek bedraagt € 198,- per jaar.

Het tarief voor de cursus het Popkoor bedraagt € 214,-* per jaar.

Het tarief voor de cursus het Popkoor bedraagt € 258,94 per jaar.

Het tarief voor de Luistercursus bedraagt € 209,33 per jaar.

Het tarief voor de Luistercursus bedraagt € 173,- per jaar.

Het tarief voor Kinderballet (60 minuten per week) bedraagt € 264,- per jaar.

Het tarief voor de cursus Klassiek ballet (60 minuten per week) bedraagt € 264,- per jaar.

Het tarief voor de cursus Klassiek ballet (60 minuten per week) bedraagt € 319,44 per jaar.

Het tarief voor Bodytraining (60 minuten per week) bedraagt € 319,44 per jaar.

Het tarief voor Pilates (60 minuten per week) bedraagt € 319,44 per jaar.

Het tarief voor Keepfit 50+ (60 minuten per week) bedraagt € 319,44 per jaar.

Het tarief voor Spitzentechniek (30 minuten per week) bedraagt € 132,- per jaar.

Het tarief voor de cursus Spitzentechniek (30 minuten per week) bedraagt € 159,72 per jaar.