Voorbereidende vakopleiding (VVO)

Bespeel je een instrument of zing je en wil je graag je beroep daarvan maken?

De SMK biedt leerlingen die zich willen voorbereiden op een vakopleiding muziek aan een conservatorium of Rockacademie een uitgebreid vakkenpakket.

Dit pakket bestaat uit wekelijks 40 minuten les in je hoofdvak, en daarnaast kies je een bijvak (instrument) waar je wekelijks 20 minuten les in volgt. Daarnaast volg je diverse modules, zoals algemene muziekleer en gehoortraining. Verder worden je verschillende workshops aangeboden zoals muzieknotatie op de PC, improvisatie of kamermuziek. Een en ander is afhankelijk van de richting die je kiest. (klassiek of pop/rock)

De hele voorbereidende vakopleiding duurt 2 jaar. Er is een nauwe samenwerking met het conservatorium van Maastricht. Daar wordt je jaarlijks een podium geboden en mag je je talenten etaleren. Naast dit concert zijn er nog jaarlijks 2 podiumconcerten waar je met je docenten naar toe werkt.

Heb je specifieke vragen over deze opleiding, dan kun je terecht bij Annemarie Huntjens (hoofd Educatie en Talentontwikkeling).