Peutermuziek

Muziek voor baby's en peuters is meer dan muziek alleen!

Muziek is een middel om samen plezier te hebben en levert op die manier een positieve bijdrage aan de totale ontwikkeling van elk kind. Baby's en peuters vinden het heerlijk om met muziek bezig te zijn. Niet alleen een liedje wordt met grote aandacht beluisterd, ook de spelletjes bij de liedjes, het bewegen op muziek en het ontdekken van klankbronnen, spreekt deze leeftijdsgroep aan.

De kinderen komen wekelijks, vergezeld van een volwassene, naar de muziekschool om met muziek aan de slag te gaan. De spelletjes en bewegingen die in de les geleerd worden, kunnen thuis worden verweven met de dagelijkse bezigheden zoals aankleden, eten, opruimen, in bad gaan enz.

Alle peuters tussen 14 maanden en 4 jaar kunnen deelnemen aan de cursus. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 8 kinderen, elk vergezeld door één volwassene.

DOCENT

Veron Jongstra

TOT SLOT

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de administratie: telefoon: 045-711 62 86 of email: .

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN!

Tariefberekening

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 389,-* per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 705,00* per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 1137,50 per jaar.

Het tarief voor instrumentale les en zang bedraagt € 1376,38 per jaar.

Het tarief voor de cursus peutermuziek bedraagt €259,- per jaar.

Het tarief voor de cursus kleutermuziek bedraagt € 198,- per jaar.

Het tarief voor de cursus het Popkoor bedraagt € 214,-* per jaar.

Het tarief voor de cursus het Popkoor bedraagt € 258,94 per jaar.

Het tarief voor de Luistercursus bedraagt € 209,33 per jaar.

Het tarief voor de Luistercursus bedraagt € 173,- per jaar.

Het tarief voor Kinderballet (60 minuten per week) bedraagt € 264,- per jaar.

Het tarief voor de cursus Klassiek ballet (60 minuten per week) bedraagt € 264,- per jaar.

Het tarief voor de cursus Klassiek ballet (60 minuten per week) bedraagt € 319,44 per jaar.

Het tarief voor Bodytraining (60 minuten per week) bedraagt € 319,44 per jaar.

Het tarief voor Pilates (60 minuten per week) bedraagt € 319,44 per jaar.

Het tarief voor Keepfit 50+ (60 minuten per week) bedraagt € 319,44 per jaar.

Het tarief voor Spitzentechniek (30 minuten per week) bedraagt € 132,- per jaar.

Het tarief voor de cursus Spitzentechniek (30 minuten per week) bedraagt € 159,72 per jaar.