Ensembleleiding slagwerk

De slagwerkopleiding bij de SMK kent naast de vakken kleine trom, drums, mallets en pauken ook de instructeursopleiding en de opleiding ensembleleiding.

ENSEMBLELEIDING VOOR SLAGWERK

Sinds de invoering van de modulaire slagwerkopleiding is het nu mogelijk een cursus ensembleleiding voor slagwerk te volgen. Deze opleiding voorziet in een vooropleiding naar de drumbandinstructeursopleiding.

VAKKENPAKKET

  1. Algemene muziekleer [notatie, toonladders, intervallen, akkoorden, maat en ritme, melodieopbouw, uitvoeringsaanwijzingen, receptief inzicht en instrumentenkennis]
  2. Auditieve vorming [ritmische en melodische prima vista, speeldictee]
  3. Directie [dirigeren, takteren, didactiek en probleemaanpak]
  4. Muziekanalyse
  5. Praktijk: kennis van percussie-instrumenten, enige kennis van marimba.
  6. Basisvereiste is Slagwerkdiploma C

INSTRUCTEURSOPLEIDING

Er zijn op dit ogenblik nog geen landelijke vereisten vastgesteld voor deze opleiding.

SMK biedt een op maat gesneden traject aan met als startkwalificatie het afsluiten van de cursus ensembleleiding voor slagwerk.

Voor vragen over dit traject, neem contact op met Annemarie Huntjens (Hoofd Educatie en Talentontwikkeling).