Wie doen er mee ?

Gemeenten in de regio omarmen dit project. Een stuurgroep, waarin naast gemeenten ook MOVARE, SMK en een afvaardiging van verenigingen zitting hebben genomen, zorgt voor verankering en continuitiet.

Verenigingen [klik hier voor een overzicht] ondersteunen demonstraties, presentaties en laten hun reacties horen via de klankbordgroep.

Basisscholen faciliteren het project door leslokalen ter beschikking te stellen, presentaties en demonstraties mee te organiseren en door het project mee te financieren. SMK, de muziekschool, zorgt voor de inhoudelijke programma’s. Speciaal opgeleide consulenten werken als uitvoerend team aan het programma, enthousiasmeren leerlingen en sturen de demonstraties en presentaties.

Locaties

Brunssum
Henri Dunantstraat 2

Kerkrade

Kosterbeemden 45

Landgraaf
MFC An de Voeëgelsjtang 12

maxima2.jpg