Wat is het ?

Klinkend Perspectief is een muziekeducatief programma voor leerlingen van groep 5 in het basisonderwijs. Dit programma komt tot stand in een samenwerking tussen SMK – MOVARE – amateurkunst (verenigingen) – gemeenten.

 

NaamloosUit onderzoek blijkt dat muziekeducatie het concentratievermogen van kinderen bevordert, evenals hun sociale vaardigheden, hun interesse voor cultuur en het werkt positief op het leervermogen. Leerlingen leren muziek hanteren als taal en communicatiemiddel.

 

SMK ontwikkelt specifieke lesprogramma’s die informatie bevatten over verschillende instrumentgroepen. Daarnaast worden live-demonstraties gegeven. Luisteropdrachten, doe-activiteiten en liedrepertoire, zijn terugkerende elementen in het programma.

 

Naamloos1

 

 

De live-demonstraties worden in samenwerking met verenigingen en eigen docenten georganiseerd. Leerlingen kunnen tijdens deze demonstraties instrumenten uitproberen. Basisscholen faciliteren de lessen, demonstraties en eindpresentaties.

 

 

De eindpresentatie is de apotheose van het Klinkend Perspectief. Leerlingen laten zien en horen hoe muziek hen fascineert. In samenwerking met de plaatselijke vereniging wordt een programma samengesteld waarbij leerlingen zowel individueel als collectief - zelfs samen met het orkest – musiceren. Na de eindpresentatie kunnen leerlingen gratis kennismakingslessen op een instrument naar keuze volgen.

 

Voor specifieke lesinhoud klik hier

Locaties

Brunssum
Henri Dunantstraat 2

Kerkrade

Kosterbeemden 45

Landgraaf
MFC An de Voeëgelsjtang 12

trekharmonica.jpg